Naar Spanje met Arke.nl
Met Jiba.nl naar Spanje

Aanmelden Nieuwsbrief

Comfortvilla Luxury Villas Spain
home | sitemap | contact   

Zakenreis
Algemeen beschouwd zijn Spanjaarden hartelijk en gastvrij, maar ook trots. Als eenmaal vriendschappelijke betrekkingen zijn gegroeid, nodigt de Spanjaard zijn gasten graag uit om het weekend door te brengen in zijn buitenhuis, inclusief jacht of een rondje golf. In de omgang met buitenlanders trachten Spanjaarden vaak hun eventuele tekortkomingen te verbergen achter een zekere arrogantie. Het is daarom onverstandig om u als wederpartij overheersend, onbuigzaam of ongeduldig op te stellen. Uit respect voor zijn gasten heeft de Spanjaard de neiging zich in positieve, optimistische zin te uiten. Hij zal niet zo gauw 'nee' verkopen, maar hieruit mag niet te snel worden opgemaakt dat succes verzekerd is.
De Spanjaard besteedt doorgaans veel aandacht aan het uiterlijk, is meestal klassiek en formeel gekleed tijdens het werk en verwacht dat ook van zakelijke gesprekspartners. Daarentegen is stiptheid niet de sterkste kant van Spanjaarden, hoewel ook hier regionale verschillen in bestaan.

Regionale verschillen
De Spaanse mentaliteit en handelswijze verschillen per deelstaat. Catalanen, Basken, AsturiŽrs en GaliciŽrs zijn volledig anders dan AndalusiŽrs, de inwoners van Extremadura of die op de Canarische Eilanden. Catalanen stellen onderhandelingen in een zakelijke stijl op prijs en zullen het aanbod van grote kortingen al gauw als 'niet serieus' bestempelen. De GaliciŽr geldt als een prijsbewuste, harde werker, terwijl de AsturiŽr een spontane en levendige indruk maakt. In CataloniŽ kunnen zakelijke betrekkingen uitmonden in vriendschap, terwijl het in de buurt van Valencia omgekeerd is. In AndalusiŽ kan men zijn gesprekspartner het best benaderen met ouderwetse hoffelijkheid en aanspreken als 'seŮor'; het aanbod van bijzondere kortingen wordt hier op prijs gesteld. In het kort gezegd: het noorden is serieus, ingetogen en gedisciplineerd. Het zuiden is over het algemeen informeler, vrolijker, minder halsstarrig en meer toegankelijk.
De Catalanen, de inwoners van Aragon en de Basken hebben meer affiniteit met Frankrijk. De Basken in het westelijk deel van Baskenland en de inwoners van CantabriŽ hebben van oudsher banden met het Verenigd Koninkrijk. De twee CastiliŽs (Castilla Leon en Castilla La Mancha) hebben zich voor een groot deel altijd van de buitenwereld afgezonderd. Daarentegen heeft het oosten van Spanje een Middellandse Zeecultuur.

Spaanse taal
In de omgang is beheersing van het Spaans vrij belangrijk; beheerst men de taal niet, dan kunt u zich het beste via een tolk verstaanbaar maken. In de regel is men alleen in de grote steden ook het Engels of Frans machtig. Het is verstandig steeds vooraf een afspraak te maken en na een zakelijke ontmoeting een in het Spaans, Engels of Frans gesteld memorandum bij de Spaanse gesprekspartner achter te laten. Goed en regelmatig contact is wťl cruciaal: leer dus Spaans.

Omgangsvormen
Geef al uw telefoontjes, mailings, brieven en faxen een vervolg. Het is niet vanzelfsprekend dat er een antwoord komt op een eenmalig gestelde vraag. Als het antwoord uitblijft, betekent dat nog niet dat er iets mis is. Nabellen hoort bij het proces. Houd rekening met lange betalingstermijnen.
Handen schudden wordt gedaan aan het begin en aan het eind van een gesprek. Omhelzingen en een klap op de schouder zijn voorbehouden aan vrienden. Een man moet bij een vrouw wachten totdat zij als eerste haar hand uitsteekt. Bij bekenden wordt er gekust op iedere wang, waarbij de kus in de lucht wordt gegeven. Visitekaartjes worden aan het begin van het gesprek uitgedeeld aan alle aanwezigen. Zorg dat u genoeg visitekaartjes bij u hebt. In Spanje bestaat de naam uit drie delen: de voornaam, de naam van de vader en de naam van de moeder. Bij de introductie wordt de eerste achternaam (van de vader) gebruikt. Bij geschreven correspondentie en officiŽle documenten worden beide achternamen gebruikt. Gebruikte aanspreektitels zijn seŮor of seŮora voor de achternaam en don of doŮa voor de voornaam. Titels zoals doctor, ingenieur of advocaat worden zelden gebruikt in Spanje. U kunt uw gesprekspartner het beste aanspreken met 'usted' (u). 'Tu' (jij) wordt gebruikt onder vrienden. Favoriete onderwerpen om over te praten zijn de politiek, de familie, de vakantie en sport (voornamelijk voetbal). Vermijd gesprekken over terrorisme en emigratieproblemen. Ga in geen geval het stierenvechten bekritiseren.

Zakenlunch
Zaken worden nog steeds tijdens de lunch gedaan. De lunchtijd is vanaf 14.00 tot 17.00 uur. Het zakelijk gesprek is meestal aan het eind van de lunch. Degene die de lunch voorstelt, betaalt de lunch ook. Fooien van 5 tot 10 procent zijn gebruikelijk in bars, restaurants en taxi's, maar niet in hotels.

Relatiegeschenken
Relatiegeschenken zijn niet zo gebruikelijk, in ieder geval niet bij de eerste afspraak. Als u toch een geschenk geeft, let er dan op dat het van goede kwaliteit is, niet uitzonderlijk duur en mooi verpakt. Wanneer u een geschenk ontvangt, maak het dan onmiddellijk open in aanwezigheid van de gever en druk uw dankbaarheid uit.

Werktijden
De werktijden in Spanje zijn over het algemeen van 9.00/9.30 uur tot 18.30/19.00 uur. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn bedrijven meestal onbereikbaar. Gedurende vakantietijd in augustus zijn de kleine bedrijven geheel gesloten en grote bedrijven zijn minder actief.

Bron: EVD-informatie
Comfortvilla Luxury Villas Spain

Meer informatie: | Adverteren | Disclaimer